تکنوپیا

tecnopia1

معرفی تکنوپیا

شرکت تکنوپیا، عضوی از گروه لوناتی است که به دلیل تحقیقات دقیق و پیوسته خود، موفق به دستیابی به شاخصی قابل اعتنا در زمینه تولید دستگاههای اتو، بخارزنی و بسته بندی جهت انواع جوراب، جوراب شلواری و البسه بدون درز شده است.
مدیریت فعال شرکت و سرمایه گذاریهای پیوسته در زمینه پیشبرد تجهیزات و سیستمها تضمین کننده سطح کیفی، سرعت و اطمینان  بالای خدمات جهانی این شرکت گردیده است.
بازار همیشه متغیر امروز سبب نیاز به توسعه پیوسته تکنولوژی با قابلیت پاسخگویی سریع به درخواستهای مشتریان و تطابق با قوانین و استانداردهای بین المللی شده است.

محصولات